Informatika tantárgy


Az informatika tantárgy helyzete a Magyar oktatási rendszerben szerintem nem kellően hangsúlyos. Ha megnézzük a jelenleg érvényben lévő kerettantervekben az informatika tantárgy óraszámait, akkor az előbbi állításom igazoltnak látszik. Természetesen a kötelezően előírt óraszámokról beszélek. Az alábbiakban ezeket a heti óraszámokat láthatjuk.

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára (az informatika szabadon választható)

1. évfolyam2. évfolyam3. évfolyam4. évfolyam
0 óra/hét0 óra/hét0 óra/hét1 óra/hét

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára

5. évfolyam6. évfolyam7. évfolyam8. évfolyam
1/2 óra/hét1/2 óra/hét1 óra/hét1 óra/hét

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

9. évfolyam10. évfolyam11. évfolyam12. évfolyam
1 óra/hét1 óra/hét0 óra/hét0 óra/hét

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára

9. évfolyam10. évfolyam11. évfolyam12. évfolyam
2 óra/hét2 óra/hét0 óra/hét0 óra/hét

Mint azt láthatjuk, az informatika tantárgy óraszámai elképesztően alacsonyak. Ez különösen annak a fényében furcsa, hogy a 21. században az egyik vezető tudományág az informatika. Erre épül szinte minden más tudomány (orvostudomány, mérnöki megoldások, csillagászat, elektronika, és még sorolhatnám). Úgy gondolom, hogy a 21. században sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatalok informatikai képzésére. Ne felejtsük el, hogy a mai diákokat a jövőre készíti fel egy korszerű iskola! Olyan szakmákra, amelyek ma még talán nem is léteznek. De egy biztos, az informatika domináns szerepet tölt be már most, és a jövőben ez még inkább így lesz. Szerintem 7. évfolyamtól kezdve minimum heti 2 órában kellene tanulni a diákoknak informatikai ismereteket egészen az érettségi vizsgáig. Itt szeretném megjegyezni azt is, hogy véleményem szerint kötelező érettségi vizsgatárgy kellene, hogy legyen az informatika egy gimnáziumban!

A jelenlegi kerettantervekben az informatika tananyag a következő egységekre van felosztva:

  • Az informatikai eszközök használata
  • Alkalmazói ismeretek
  • Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
  • Infokommunikáció
  • Az információs társadalom
  • Könyvtári informatika

Tekintsünk most előre, nemsokára életbe lép az új Nemzeti alaptanterv (NAT). 2018. augusztus 31-én megjelent a tervezete. Ami biztosnak látszik, fokozatosan, belépő rendszerben vezetik be (1. és 5. évfolyamon). Érdekessége, hogy az informatika tantárgy neve megváltozik, helyette digitális technológia és kultúra címszó alatt tanulják majd a diákok a 21. század információs kihívásait. Persze, az óraszámok majd a hozzá kapcsolódó kerettantervekben jutnak érvényre, itt dől el minden. Ha továbbra sem növekszik az óraszám, akkor nem sokat ér a változás. Mindenesetre érdemes átolvasni, főleg az informatikára (illetve most már a digitális technológia és kultúra tantárgyra) vonatkozó részt (258 – 269. oldal). Látni fogjuk, hogy megváltoztak évfolyamonként a fejlesztési területek, illetve a fő témakörök.

Az új NAT tervezete itt érhető el: Link

Az érettségi rendszer változatlan, minden fontos információt megtalálunk itt: Link

Végül megjegyzem, hogy egy kormányhatározattal elfogadott Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája szerint kiemelkedően fontos az informatikai tudás elsajátítása. A dokumentum többször kitér arra, hogy emelni kell a közoktatásban az informatika oktatás óraszámát! Érdemes ezt a dokumentumot is áttanulmányozni!

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája: Link